Niedziela Palmowa, 14 kwietnia (Łk 23,1-49)

Śmierć Miłosiernego

Przez całą swą Ewangelię święty Łukasz ukazuje Jezusa, który zmierza do Jerozolimy, aby tam umrzeć na Krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstać.

Jezus nie jest zdziwiony tym, że jest odrzucony, chociaż boleje nad konsekwencjami, które spadną na tych, którzy się tego dopuścili. Od początku kroczy ku Jerozolimie, aby tam dopełnić aktu najwyższej miłości, aby miłosierdzie Boga rozlało się na cały świat. Dopiero w świetle Męki, przypowieść o Miłosiernym Ojcu nabiera niesłychanej mocy. Bóg nie jest bierny w obliczu cierpienia człowieka, ale posyła Swego Syna, aby ten przyciągnął do Jego Miłosiernego Serca wszystkich marnotrawnych synów.

Pozwól mi, Panie, jasno widzieć mój krzyż, który mam nieść idąc za Tobą. Pozwól mi z pokorą oddać moje życie na tym krzyżu, aby Twoje życie i Twoja miłość objawiły się we mnie.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP