Środa, 10 kwietnia (J 8, 31-42)

Wolność z prawdy

Nie można mówić o wolności w sytuacji, kiedy nie znamy wszystkich możliwych uwarunkowań, kiedy duża część konsekwencji naszych wyborów jest przed nami ukrywana.

Wolność można zbudować tylko na prawdzie. Pierwszym poziomem prawdy jest znajomość siebie, swoich motywacji i pragnień. Ale najważniejszą prawdą w życiu chrześcijanina, jest Prawda – Jezus Chrystus. To w relacji do Niego stajemy się ludźmi wolnymi, to dzięki Jego przebaczeniu jesteśmy uwalniani z niewoli zła i egoizmu, to dzięki Jego Miłości możemy w wolny sposób czynić dar ze swego życia.

Kiedy pojawia się pragnienie czynienia tego, co nam się podoba, Panie, nie pozwól, byśmy niszczyli wolność, którą Ty nam dajesz. Wolność pochodzącą z Prawdy. Jedyną wolność.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP