Wtorek, 9 kwietnia (J 8, 21-30)

Darmowe zbawienie

Konflikt Jezusa z faryzeuszami narasta. Ale to nie Jezus się od nich odwraca, tylko faryzeusze odrzucają darmo ofiarowane im zbawienie.

Ale czy tylko faryzeusze? Przecież za każdym razem, kiedy logika „tego świata”, kiedy przywiązanie do „światowego” sposobu życia stają się moimi drogowskazami, ja także odsuwam się od Jezusa, odcinam się od Jego Słowa, nie przyjmuję daru zbawienia. A wówczas Jezus może zrobić tylko jedno: pokazać mi swój krzyż, jako znak Jego więzi ze mną, Jego pragnienia, abym żył już dziś życiem wiecznym, bym żyjąc na tym świecie, stawał się nie z tego świata.

Panie Jezu, daj mi łaskę kontemplacji Twego krzyża, łaskę odkrywania w nim Twej miłości do Ojca i do mnie. Wzbudź w mym sercu tęsknotę za taką miłością.

ks. Maciej Warowny

TOP