Niedziela, 24 marca (Łk 13,1-9)

Cierpienie i hipokryzja

Pytanie skierowane do Jezusa jest ponadczasowe. Dlaczego człowiek cierpi?

W głębi serca często jesteśmy przekonani, że nieszczęście jest karą za zło. Ale Jezus nie potwierdza tej opinii, lecz wskazuje na nawrócenie, jako jedyny sposób zrozumienia tego, co się wydarza, zwłaszcza, jeśli dotyczy to wydarzeń trudnych do zaakceptowania. Wówczas na pytanie o sens cierpienia, człowiek odnajduje odpowiedź nie na poziomie intelektu, ale poprzez osobistą relację z Bogiem. To tej relacji miłości i zaufania właściciel poszukuje na drzewie figowym, które nie dając owoców, staje się znakiem hipokryzji, grzechu najtrudniejszego do pokonania.

Panie Jezu, daj mi pragnienie codziennego szukania Ciebie, codziennego budowania więzi z Toba, tak, aby cierpienia i nieszczęścia mnie nie gorszyły, lecz przybliżały do Twej miłości.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP