Środa, 16 stycznia (Mk 1, 29 – 39)

Uzdrowienie przejawia się służbą

Ewangelia ukazuje Jezusa, który leczy choroby, aby człowiek mógł służyć Bogu.

Znamienne dla naszych czasów jest to, że nawet w środowisku ludzi wierzących jest rzeczą wstydliwą mówienie o służeniu Bogu. Raczej nacisk kładziemy na służenie osobom w potrzebie. Ale kiedy w Liście do Koryntian święty Paweł daje świadectwo swej służby Bogu, zdumiewa, że w centrum tej służby jest człowiek. Apostoł znosi niezliczone trudności po to, aby człowiek mógł usłyszeć Dobą Nowinę, bowiem dzięki niej Jezus uzdrawia człowieka, wyprowadza go z jego egoizmu i uzdalnia do służenia Bogu, czego świadkami są zarówno teściowa Szymona jak i Paweł Apostoł.

Panie, potrzebuję, abyś uleczył mnie z gorączki nieustannego stawiania siebie samego w centrum życia, abym mógł prawdziwie służyć Tobie w moich bliźnich.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP