Wtorek, 15 stycznia (Mk 1, 21 – 28)

Mocne Słowo

Moc nauki Jezusa ukazuje się w konfrontacji ze zniewoleniem człowieka, bowiem Jezus przychodzi, aby wyrwać go z niewoli grzechu i śmierci.

Ewangelia przez Niego głoszona w niczym nie przypomina „dobrych rad”, których z łatwością udzielamy, a które zazwyczaj oznaczają: „poradź sobie sam”. Jezus ma moc czynienia tego, czego człowiek nie może uczynić o własnych siłach. Dlatego też pierwszą przeszkoda dla mocy Jezusa nie jest demon, ale sam człowiek, który nie dostrzega własnych zniewoleń i nie chce uznać swych ograniczeń. Misja Jezusa rozpoczyna nowy Exodus, wyprowadzenie z niewoli grzechu ku wolności dzieci Bożych.

Spraw, Panie, abym nie był ślepy w stosunku do samego siebie. Daj mi wiarę, abym nie wątpił, że Twoje Słowo ma moc wyzwalania z każdego zniewolenia.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP