Poniedziałek, 14 stycznia (Mk 1, 14 – 20)

Nawrócić się, aby iść za Chrystusem

Często nie dostrzegamy faktu, że powołanie pierwszych uczniów rozpoczyna się wezwaniem do nawrócenia.

Jezus w równej mierze wzywa do nawrócenia tłumy, jak i tych, których wybiera sobie z tłumów. Dlatego pierwszymi, którzy w sposób szczególny mają doświadczyć mocy wezwania do nawrócenia są ci, którzy jako pierwsi pójdą je głosić. To najpierw ich życie musi się przemienić. Z „rybaków” mają się stać „rybakami ludzi”. Do tej pory łowili dla siebie, żeby zarobić na życie, teraz mają rozpocząć łowienie dla Chrystusa. Oni pierwsi muszą porzucić ludzkie patrzenie na świat, aby nauczyć się patrzeć po bożemu.

Panie, daj mi siły, abym szedł za Tobą, daj mi świadomość tego, co muszę zostawić, jako przeciwne Twej woli oraz daj mi konieczną odwagę, abym o to mógł Cię prosić.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP