Niedziela, 13 stycznia (Łk 3, 15-16. 21-22)

Pokorny Zbawca

Jezus staje pomiędzy grzesznikami, którzy przychodzili do Jana i podobnie jak oni zanurza się w wodzie.

Ale dla Niego nie ma obmycia z grzechu, On wchodzi w wody Jordanu, aby wziąć na siebie grzechy ludu, aby „zabrudzić się” jego niewiernością i przybić ją do Krzyża. Jezus bierze na siebie nasz grzech, a w darze daje nam to, co On otrzymał od Ojca, Ducha Świętego. W Jezus wszyscy jesteśmy umiłowanymi synami Boga. Jan prorokuje dzieło Jezusa w nas, dar Ducha Świętego i ogień, w którym będzie się spalać to, co nie jest w nas z woli Ojca.

W cierpieniu i w niepowodzeniach tak często czuję się opuszczony, skrzywdzony, niepotrzebny. Nie daj mi zapomnieć, wyryj w mej pamięci, że jestem, Ojcze, Twoim dzieckiem, że dałeś mi Swego Ducha.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP