Sobota, 12 stycznia (J 3, 22-30)

Radość przyjaciela

W świecie pełnym „kumpli” i „ziomali” słowo „przyjaciel” jest coraz rzadziej używane.

Ale nie tylko słowo, ale także ten rodzaj więzi między dwiema osobami jest coraz mniej obecny w naszym życiu. Jan ukazuje, czym jest przyjaźń z Chrystusem. Być Jego przyjacielem, to cieszyć się z Jego obecności, z wiary i przywiązania innych ludzi do Niego. Ale to także smucić się z faktu, że tak często jest On odrzucany, ignorowany, wyśmiewany, że walczy się z Jego obecnością. Przyjaciel Chrystusa-Oblubieńca, jest pewien, że miłość, którą On chce obdarzyć każdego człowieka, jest mocniejsza niż zło.

Panie Jezu, chcę być Twoim przyjacielem, który cieszy się z Twojej popularności i z miłości do Ciebie, ale też potrafi szczerze płakać, kiedy Twoja miłość jest lekceważona.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012