Poniedziałek, 24 grudnia (Łk 1, 67-79)

Dlaczego wielbić Boga?

Łukasz Ewangelista w pierwszym rozdziale swej Ewangelii umieszcza dwie pieśni dziękczynne, Maryi i Zachariasza.

Obie są zbudowane wokół wierności Boga, który działa w historii, dotrzymuje obietnic, nie wyrzeka się nigdy swego przymierza z ludem, wywiązuje się ze swych zobowiązań. W obu pojawia się Abraham, jako pierwszy dziedzic obietnicy. Radość i uwielbienie Boga, są owocem uznania, że Bóg jest wierny także wobec mnie i poprzez wiarę ja także jestem dziedzicem Bożych obietnic, jak naucza św. Paweł: „Wiedzcie więc, że tylko ci, którzy wierzą, są synami Abrahama.” (Ga 3, 7)

Panie Jezu, tak trudno jest wielbić Ciebie w obecnych czasach. Atakowani ogromem cierpień i problemów nie potrafimy dostrzec, że Ty jesteś zawsze wierny. Dlatego proszę Cię o wiarę, na wzór wiary Abraham, o radość i uwielbienie, na wzór Zachariasza.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP