Sobota, 22 grudnia (Łk 1, 46-56)

Autentyzm uwielbienia

Prawdziwe uwielbienie Boga jest zawsze zakorzenione w historii naszego życia.

Na nic się zdadzą najpiękniejsze śpiewy, rozbudowane aranżacje muzyczne i wielkie zgromadzenia wiernych, jeśli w centrum ich uwielbienia nie znajduje się Bóg działający w historii, Bóg, którego odkrywamy, jako jedynego autora dziejów człowieka, który konsekwentnie prowadzi nasze życie ku jego pełni. Wiara i całkowite zaufanie Bogu pozwalają Maryi dostrzec działanie Boga w jej historii osobistej i w historii Jej narodu. Chociaż z pozoru fakty mogą temu przeczyć, Maryja dostrzega, że to Bóg rozproszył pysznych, strąciła władców z tronu, wywyższył pokornych …

Matko Jezusa, proś za mną, abym ja tez mógł dostrzec i wyznać, że tylko Bóg jest moim jedynym Panem, i każdego dnia czynić z mego życia uwielbienie Jego chwały.

ks. Maciej Warowny

TOP