Piątek, 21 grudnia (Łk 1, 39-45)

Dzielić radość

Radość dwóch kobiet, które spodziewają się narodzin synów, nie jest tylko ludzką reakcją,

ale jest ona owocem działania Ducha Świętego. Zarówna Jan Chrzciciel jak i Jezus urodzą się w okolicznościach po ludzku bardzo trudnych. Z jednej strony widzimy niewiastę już starą, z drugiej dziewicę. Bóg przekracza schematy, a owocem tego działania jest radość dla człowieka, który w takich okolicznościach zgadza się na pełnienie Jego woli. Obie niewiasty zostały zaproszone przez Boga do uczynienia daru ze swego życia, aby Bóg mógł działać i zbawiać ludzkość, a ich radość jest owocem daru czynionego z własnego życia.

Przyjdź Duchu Święty, także mnie napełniaj radością, ukazując mi tych wszystkich, którym mogę zanieść Dobrą Nowinę oraz daj mi niezbędne siły i chęci, abym to czynił.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP