Czwartek, 20 grudnia (Łk 1, 26-38)

Bóg uczy kochać

Spróbujmy odczytać tę dobrze znaną Ewangelię, jako orędzie Boga, który pragnie być kochany.

On, Stwórca, kocha człowieka i nie pozostaje nieczuły na jego cierpienie, lecz chce go zbawić, wyrwać z niewoli grzechu, wyprowadzić z egoizmu i pychy. Czyni to w sposób najbardziej pokorny z możliwych, bowiem przychodzi, jako bezbronne dziecko i w osobie Maryi prosi człowieka o to, aby Go przyjął. Dlatego Maryja jest dla nas nauczycielką miłości do Boga, bowiem na miłość Boga wyrażoną darem Jego Syna, odpowiada podobną miłością, darem uczynionym ze swego życia.

Maryjo, proś za mną, abym tak jak Ty, posłusznie i z całkowitym zaufaniem, odpowiadał Bogu na Jego pragnienie bycia kochanym. Abym nigdy nie wątpił, że także dziś jedyną drogą do szczęścia jest nauczenie człowieka, jak ma kochać Boga całym swoim życiem.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP