Środa, 19 grudnia (Łk 1, 5-25)

Misja Proroka

Zwiastując narodziny Jana, anioł objawia Zachariaszowi, jaka będzie misja tego cudownie narodzonego dziecka.

Misja, która nie skończyła się z chwilą nadejścia Jezusa, lecz trwa nadal. Zwłaszcza Adwent uzmysławia, że także dziś potrzeba przygotowywać drogę Mesjaszowi. Dlatego pośród wielu zadań, Kościół, czyli każdy z nas, jest także Janem Chrzcicielem. Mamy uczestniczyć w misji nawracania do Boga, pojednania, zapalania do szukania prawdziwej mądrości. Przyjęcie Jezusa i Jego orędzia przez współczesny świat jest w dużej mierze zależne od tego, na ile każdy z nas przyjmie tę misję, jako swoją.

Panie Jezu, który chcesz przyjść do serca każdego człowieka, daj mi mądrość i gorliwość Jana Chrzciciela, abym uczestniczył w przygotowaniu Twego przyjścia.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP