Wtorek, 18 grudnia (Mt 1, 18-24)

Zwiastowanie Józefa

Wielokrotnie na kartach Biblii widzimy ludzi prawych, którzy pragną dobra dla innych.

Podobnie Józef, skonfrontowany z sytuacją, której nie rozumie, pragnie ochronić swoją małżonkę przed skandalem i cierpieniem. Według najlepszej swej woli podejmuje decyzję, która ma ją uratować. Dopiero wówczas wkracza anioł, aby wprowadzić Józefa na drogę większej sprawiedliwości niż ta, która wynika z ludzkiej pobożności i dobroci. Sprawiedliwość ta jest owocem posłuszeństwa Bogu we wszystkim, nawet wbrew racjom, które człowiekowi wydają się jedyne. Prawdziwa pobożność, którą ukazuje Józef to ta, która owocuje pełnieniem woli Boga.

Józefie, pierwszy opiekunie Jezusa i Jego Matki, proś za mną, abym tak jak ty umiał być pobożnym i sprawiedliwym przed Bogiem, aby moja pobożność była przede wszystkim posłuszeństwem Bogu.

ks. Maciej Warowny, © Edycja Świętego Pawła, 2012

TOP