Duchowy remanent (10.03.2009) (2)

Wtorek,10.marca 2009 - Mt 23,1-12
  

Duchowy remanent

  

           W okresie Wielkiego Postu zawiera się szczególna szansa na to, by zadbać o swoją wiarę. Wiara w Chrystusa, który nazywa swych uczniów przyjaciółmi jest niezwykłym darem. Zdarzyć się jednak może, iż poprzez brak czujności, formalizm, ludzką słabość i działanie złego, można zagubić czystość intencji, co prowadzi do faryzeizmu, pychy lub fałszywej pokory. Jezus zwraca na to uwagę piętnując postawy faryzeuszy, które wynikają z pustej, wypaczonej, schorowanej religijności.
  Szczera modlitwa, pochylenie się z pokorą nad Słowem Boga, post z serca i w dobrej intencji, jałmużna, która się nie przechwala nawet przed samą sobą, są niezwykle pomocne w trosce o nowe serce i nowego ducha, przez które Bóg ma swobodny przystęp do swojego stworzenia.
 
Trzeba będzie dokonać zmiany, nanieść poprawki na swoją samoświadomość duchową? Pozostawić niewłaściwe formy pobożności z dala od siebie? Być może. Obawy? Być może.Dobrze, że Chrystus obiecał Ducha Świętego, który przychodzi z pomocą zmagającym się i dodaje odwagi. Na cóż więc czekać? 

 
 Ks. Marcin Szymańczuk, Lublin
TOP