....wszyscy bowiem dla Niego zyją (22.11.2008)

sobota ,XXXIII tygodnia zw. [22 listopada 2008]

… wszyscy bowiem dla Niego żyją  (Łk 20,39)

                Słowa Jezusa sa odpowiedzią na naszą samotność. I to zarówno samotność, która płacze po zmarłych lub tych, którzy odeszli, jak i samotność, która  nie znajduje zaspokojenia w człowieku żyjącym obok, nawet najbliższym. Żyjemy dla Boga. Ja  żyję dla Boga, który ukochał mnie przed wiekami i powołał do istnienia. On pragnie mojej miłości i zabiega o nią.

 Do niego należy moje życie i serce.W Nim i tylko w Nim znajdują swoją pełnię wszystkie więzi, które zadzierżgam tu na ziemi: więzi miłości małżenskiej, synowskiej, braterskiej i rodzicielskiej - relacje przyjaźni, miłości i przywiązania. Bo Pan Bóg pociąga nas ku sobie więzami ludzkimi. Tylko w ten sposób możemy poznawać Kim On jest i przygotowywać się na spotkanie z Bogiem żywych, Bogiem żyjącym na wieki! 
 

Katarzyna Fuksa, Londyn

 
TOP