Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu (4.10.2008)

 Sobota, 4 październik 2008 - Łk 10,17-24 

Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

         Dzisiaj w liturgii Kościoła wspominamy świętego Franciszka z Asyżu, który usłyszał wezwanie Ukrzyżowanego: Franciszku odbuduj mój Kościół. Kościół najbardziej odnawia  się przez świętość uczniów Chrystusa. Świętość to najpierw doświadczenie miłości Bożej.

Święty Franciszek ubolewał, że Miłość jest niekochana. We fragmencie Ewangelii, który dzisiaj odczytujemy Pan Jezus podaje uczniom, którzy powrócili z wyprawy ewangelizacyjnej, prawdziwe powody radości: Nie z tego się cieszcie, ze duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. Zatem prawdziwy powód radości to doświadczenie, że Bóg zna mnie po imieniu, jestem przez Niego ukochany. To jest odkrycie kopernikańskie, które zmienia perspektywę życia, nadaje mu głęboki sens. Jest to wstępowanie na drogę świetości.

 
Ks. Piotr Petryk, Lublin
TOP