"Kto was słucha, Mnie słucha.."(3.10.2008)

Piątek, 3 październik 2008 - Łk 10,13-16 

              

  Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi Mną gardzi, lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który mnie posłał (Łk 10,14).

             Słowa powyższe przekonują nas o wielkiej wartości słuchania słowa Bożego. Słuchanie lub niesłuchanie stanowi kryterium naszego opowiedzenia się za Bogiem lub przeciw Bogu, przyjęcia go lub odrzucenia; przyjaźni z Nim lub uważanie Go za nieprzyjaciela. Dzisiaj Jezus przychodzi do nas w Kościele i przez Kościół. Nauczanie Kościoła to głos samego Chrystusa skierowany do świata. Kto odrzuca nauczanie Kościoła odrzuca samego Boga – Kto wami gardzi, Mną gardzi. Dlatego nie jest z gruntu prawdziwe stwierdzenie Chrystus – tak, Kościół – nie. Patron obecnego roku święty Paweł podczas spotkania z Chrystusem usłyszał pytanie: Szawle, dlaczego mnie prześladujesz. Szaweł prześladował Kościół, lecz usłyszał pytanie, dlaczego mnie prześladujesz? Chrystus utożsamia się z Kościołem. On nadal w Kościele cierpi i naucza.

 
Ks. Piotr Petryk