Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów(2.10.2008)

 Czwartek, 2 październik 2008 - Mt 18,1-5.10

Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

                 Dzisiaj liturgia Kościoła wspomina świętych Aniołów Stróżów. Katechizm Kościoła Katolickiego mówiąc o aniołach podkreśla, że służą one wypełnieniu zamysłu Bożego. Oto przykłady: Chronią Lota (Rdz 19), ratują Hagar i jej dziecko (Rdz 21,17), powstrzymują rękę Abrahama (Rdz 22,11), pośredniczą w przekazywaniu Prawa (Dz 7,23), prowadzą lud Boży (Wj 23, 20-23), zwiastują narodziny (Sdz 13) i powołania (Sdz 6,11-24; Iz 6,6), towarzysza prorokom (1 Krl 19,5). Anioł Gabriel zwiastuje narodzenie samego Zbawiciela ( (Łk 1,11.26). Kościół korzysta z pomocy aniołów. W liturgii łączy się z aniołami by wielbić trzykroć świętego Boga. Życie człowieka od dzieciństwa aż do śmierci jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów, są naszymi przyjaciółmi. Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia wiecznego. Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy - przez wiarę – w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi zjednoczonych w Bogu. Ks. Piotr Petryk, Lublin