Weźcie sobie do serca te słowa (27.09.2008)

sobota, 27 września 2008 

Weźcie sobie do serca te słowa (Łk 9, 43b-45)

                W chwilach euforii z powodu jakiegoś sukcesu łatwo zachłysnąć się powodzeniem i zapomnieć o szukaniu woli Boga. Podobnie reagujemy, gdy dopada nas niepewność i strach. Jezus umiał panować zarówno nad pokusą euforii (por. J 6,15) jak i lęku (J 12,27). On instynktownie szukał woli Ojca, chronił się w Jego słowie. Tego samego stara się nauczyć swoich uczniów, lecz potrzebuje ich zaufania; muszą oni być z Nim w nieustannym kontakcie.

 Problem zaczyna się wtedy, gdy uczniowie, nie rozumiejąc Jego słów, boją się pytać, wolą nie wiedzieć, i zamykają się w sobie (Mk 9,31-34!). Z tym większym naciskiem przypomina im wówczas: weźcie sobie do serca te słowa... czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie! (Mt 26,41).

 
ks. Józef Maciąg , Lublin