Gdy zmartwychwstanę , będę widział Boga (19.09.2008)

Piątek , 19 wrzesień 2008 - 1 Kor 15,12-20

Gdy zmartwychwstanę, będę widział Boga

              Prawda o Zmartwychwstaniu. Tak ważna, tak istotna dla naszej wiary. Podwalina. Ale pojawia się wątpliwość, przekora, z którą styka się św. Paweł. Musimy mierzyć się z nią także dzisiaj, w - być może - dużo bardziej niespokojnych czasach. Spróbuj przekonać pierwszego napotkanego człowieka o tym, że zmartwychwstaniemy. Uwierzy Ci? Nie wyśmieje? Zażąda dowodów. Słyszał o Chrystusie, ale czy to naprawdę prawda?
 Ogromną łaską dawaną przez Pana Boga niektórym ludziom jest prostota. Prostota w wierze, niebywale cenna cecha. Takie bezdyskusyjne przekonanie o Jego miłości, o zbawieniu. O tym, że trzeba dobrze przyzwoicie żyć, i kochać ludzi, i Boga tak jak to tylko możliwe. Czy takiemu myśleniu potrzeba jakiś dodatkowych argumentów?
martwychwstały Panie! Proszę Cię o pokorę w myśleniu. Abym swoim rozumem umiał służyć zbawieniu mojemu i innych ludzi. I bym nader prosto i pobożnie, rozumiał i przyjmował Słowa Życia Wiecznego. Amen.

Brat Bartek ofm

 

TOP