Tam będzie inaczej (4.06.2008)

4 czerwca 2008, środa 

Tam będzie inaczej

 

                Ewangelia przedstawia historię o wdowie mającej siedmiu mężów.Zapytano Jezusa: „Przy zmartwychwstaniu, którego z nich będzie żoną ?”Jezus wykorzystuje tę okazję i poucza o życiu przyszłym. Mówi: „gdy zmartwychwstaną, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie”. Jezus nie mówi wprost <jak tam będzie>, ale mówi, jak tam nie będzie.To będzie jakaś nowa jakość życia, inny sposób istnienia, o którym teraz nic nie możemy powiedzieć.

 

To, co naturalne na tej ziemi, jak zakładanie rodziny, a także jedzenie, spanie, praca – to wszystko ustanie. Tam będzie całkowicie inaczej. Jak ? – tego, Jezus nam nie powiedział. Ale swoim Boskim autorytetem zapewnił nas o życiu po śmierci i sam przez bramę śmierci przeszedł.„Ani oko ludzkie nie widziało, ani ucho ludzkie nie słyszało o tym, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują”. Jezus przy różnych okazjach mówił o życiu wiecznym.Dał nam Eucharystię jako pokarm i rękojmię życia wiecznego: „Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. Więcej, życie swoje oddał za nas, abyśmy mieli życie wieczne. Czy trzeba nam więc innego argumentu, aby wierzyć w życie po śmierci ?Niech, więc pozostanie niewzruszona WIARA.  


Ks. Krzysztof P. Wojcieszak, marianin - Londyn

TOP