...w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi...(27.05.2008)

Wtorek, 27 maja 2008  

…w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi… 

              Pan wzywa nas do bycia świętymi na Jego podobieństwo, byśmy mogli w Nim żyć Jego Życiem. A stawanie się świętymi - dojrzewanie i doskonalenie w Miłości - ma dla św. Piotra Apostoła bardzo praktyczny wymiar. W swoim liście wskazuje na trzy cechy, które winny charakteryzować chrześcijanina powołanego przez Chrystusa i kroczącego za Nim: trzeźwy umysł, doskonała nadzieja i posłuszeństwo dziecka.

           Trzeźwy umysł pozwala zachować roztropność w modlitwie (por. 1Kor 14,15), oznacza wrażliwość na najmniejszy przejaw zła (por. 1Tes 5,22) i czujność, by w porę rozpoznać zakusy diabła (por. 1P 5,5,8). Doskonała nadzieja, która wbrew przeciwnościom losu i uciskom kieruje nieustannie nasz wewnetrzny wzrok ku Jezusowi jest darem Ducha Świętego. To On rozlewa w naszych sercach miłość Bożą (por. Rz 5,5). Jest darem danym za darmo w sakramencie chrztu; darem, który pozwala iść wąską ścieżką wiary i nie popaść w rozpacz.

         Posłuszeństwo dziecka to całkowite zaufanie Ojcu i wierność Jego Słowu – wypływające z wiary i z doświadczenia Jego nieskończenie czułej, troskliwej i miłosiernej miłości względem każdego z nas.

 
Duchu Święty rozpalaj w nas pragnienie świętości!

 
 Katarzyna Fuksa
TOP