Za nich Ja poświęcam samego siebie (7.05.2008)

środa, 7 maja 2008  

Za nich Ja poświęcam samego siebie (J 17,11-19)

             W dzisiejszej liturgii słowa słyszymy dwie mowy pożegnalne: Jezusa do swoich uczniów w wigilię Paschy oraz Pawła do prezbiterów wspólnoty efeskiej. Jezus opuszcza świat, Paweł świadomy jest zbliżającego się męczeństwa. Zarówno Jezus, jak i Apostoł modlą się, by ci, których pozostawiają na świecie, zostali uchronieni od niebezpieczeństw, a równocześnie – by wypełnili misję: zaszczepienie wiary i Kościoła w świecie.

              Chrystus w chwale Ojca nie przestaje orędować za swoimi uczniami, kontynuując modlitwę, która zaczęła się w Wielki Czwartek podczas wieczerzy. Święci Apostołowie i wyznawcy łączą się z modlitwą arcykapłańską Jezusa, prosząc dla nas o wierność posłannictwu. Jezus poświęca samego siebie z miłości do Ojca za tych, których dał Mu Ojciec i prosi dla nich o moc, by także oni, czerpiąc moc z Jego ofiary byli zdolni poświęcić siebie samych. Włącza swoich uczniów w swoją własną więź z Ojcem i modli się, by otworzyli się na poznanie świętości Boga i działania Ducha Świętego.  


          Ta wielka modlitwa arcykapłańska Jezusa do Ojca za nas ogarnia nas w każdej Eucharystii. Obyśmy przeżywali ją coraz bardziej świadomie i owocnie, i sami – jak Paweł – uczyli się od Jezusa takiej modlitwy całkowitego ofiarowania siebie w tym miejscu i w ych dziełach, które Bóg nam powierzył.

  

ks. Józef Maciąg

TOP