"Panie,pokaż nam Ojca" (19.04.2008)

Słowo na sobotę. 19.04.08

 „Panie, pokaż nam Ojca”. 

                 Wzruszające słowa, Bóg wypowiada się – otwiera serce dla człowieka.Człowiek nie może w takiej sytuacji udawać obojętność – ujawnia się wielka tęsknota za pełnią Miłości – która jest w Ojcu.

Jaki jest Ojciec?

Sprawiedliwy, bogaty, hojny, umie się dzielić, szanuje, daje wolność.Nie budzi lęku, uczciwy, dobry, troskliwy, wyrozumiały.Kochający, mądry, oczekujący, wrażliwy, umie się cieszyć, cierpliwy, wytrwały.Szczodry, nieprzewidywalny w dobroci, przywraca godność, umie świętować i bawić się.Szczęśliwy, rozsądny, wyrozumiały, łagodny, wspaniałomyślny, wnoszący pokój ….
                Jezus najlepiej zna Ojca i On Tobie – Dziecku Jego objawia (zob Łk 15, 11-32). Uwierz, że to prawda. Do stracenia masz lęk, grzech, kompleksy, zyskasz pewność wiary, pokój, gorliwość.
                Dzieci narodzone z wiary są najcenniejszymi robotnikami na żniwie Pańskim. Narodzeni z wiary mówią o Ojcu, o tęsknocie, o Domu Ojca, Królestwie Bożym wśród nas.

               
Czy spotkałeś Ojca? Czy jesteś Dzieckiem. O kim, czym mówisz?

 
Ks Józef Hałabis, Lublin

 

TOP