Widzieliście, a nie wierzycie (9.04.2008)

Słowo na dziś 9.4.2008  

Widzieliście, a nie wierzycie (J 6,35-40)

          Jezus nie tylko wskazuje, że „Jest pokarmem na życie wieczne”, ale że tenże Pokarm daje i ofiarowuje ludziom. Wolą Ojca Jezusa jest aby nikt z tych ludzi, których dał, „nie zginął, ale miał życie wieczne”. Planem Ojca Niebieskiego jest to, abyśmy „widząc” i „wierząc” mieli życie wieczne.               Zawsze nurtowało mnie, czy należę do tych, których Jezus zakwalifikował do grupy tych, których „dał Mu Ojciec”? Jak to odkryć? Myślę, że po prostu trzeba na tle zbliżyć się do Boga Ojca, by usłyszeć, że właśnie ja jestem umiłowanym dzieckiem. Bez zbliżania się do Ojca, nie odkryję Jego miłości. Bez odkrycia Jego miłości, trudno mi będzie mieć przekonanie, że jestem tym, „którego dał Jezusowi Ojciec”. 

           „Widzieć” i „wierzyć” nie jest jakimś enigmatyczno – mistycznym określeniem oznaczającym oczekiwanie na nadzwyczajny cud wzorowany na starotestamentalnej Teofanii, lecz jest karmieniem się Jego Ciałem przez sakramenty Kościoła. „Widzę” potrzeby moich bliskich, „widzę” potrzeby mojego serca i „wierzę, że to jest… Droga.
 
   Jarosław Agaciński [Lublin]
TOP