Ja jestem, nie bójcie się!!!(5.04.2008)

Sobota  (05.04.2008)

 Ja jestem, nie bójcie się!!! (J 6,16-21) 

   Po rozmnożeniu chleba (J 6 1-14) a przed mową eucharystyczną Jezusa (J 6, 22-71) św. Jan umieszcza scenę przeprawy uczniów przez jezioro i kroczącego Jezusa po wodzie. W trakcie przeprawy nastają ciemności i jezioro zaczyna się burzyć od silnego wiatru. Jednak strach ogrania uczniów dopiero w momencie pojawienia się Jezusa kroczącego po jeziorze. Wówczas Jezus zapewnia ich o swojej obecności To Ja jestem, nie bójcie się! (w. 20)
       Jezus po swoim zmartwychwstaniu a przed odejściem do nieba zapewnia swoich uczniów, o swojej obecności do końca „A oto Ja Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). Brzmi tutaj echo imienia Jahwe – „Jestem, który Jestem” (Wj 3, 14-15). W mowie eucharystycznej Jezus zapewnia uczniów o jeszcze jednej formie swojej obecności, obecności w chlebie eucharystycznym: „Jam jest chleb życia” (J 6, 35.48).
      Jestem z Tobą, gdy będą Cię otaczały ciemności, gdy fale problemów i niepowodzeń będą wzbierały, gdy silne wichry grzechu i słabości będą mówiły do Ciebie. On powie Ci zawsze Nie lękaj się! Ja Jestem! Ucichnie burza i dobijesz bezpiecznie do brzegu. „Okaż swą łaskę ufającym Tobie” (Ps 33).
    Jan Ćwierz, Lublin
TOP