Syn Człowieczy jest Panem szabatu (22.01.2008)

Wtorek, 22 stycznia 2008 - Mk 2,23-28

Syn Człowieczy jest Panem szabatu

 Jezus jest Panem szabatu. Szabat miał przybliżać człowieka do Boga, by w sposób szczególny w tym dniu kierować wszystkie swe działania i myśli ku Niemu. Jednak stał się dla człowieka ciężarem. Zniewalał go a przecież ;To szabat został ustanowiony dla człowieka a nie człowiek dla szabatu. Jezus nie karci swoich uczniów, za to, że zrywają kłosy zbóż, gdyż wie, że chcą zaspokoić swój głód. Szabat według Jezusa nie może zabraniać człowiekowi zaspokajać swoich potrzeb.
Nie wolno stawiać przepisów prawa ponad człowieka i jego potrzeby. To prawo ma służyć człowiekowi a nie odwrotnie. Człowiek i jego dobro zawsze mają pierwszeństwo przed prawem ustanowionym przez ludzi. Uczeń Jezusa kieruje swoje myśli ku Bogu nie tylko w dniu szabatu ale także każdego dnia.

 
Ks. Stanisław Kryszczuk, Wojsławice
TOP