Wiara silniejsza niż lęk (17.I.2008)

17 stycznia 2008, czwartek - Mk 1, 40-45                                                                        

  Wiara silniejsza niż lęk

                            Trędowaty po oczyszczeniu ma złożyć ofiarę na potwierdzenie uzdrowienia, aby w świetle prawa mógł być z powrotem przyjęty do społeczności, z której wcześniej został wykluczony (por. Kpł 13-14). Trąd uważano za nieczystość i karę za grzechy, a oczyszczenie z niego – podobnie jak wskrzeszenie zmarłych – przypisywano jedynie Bogu (por. 2 Krl 5, 7).

                   Trędowaty prosząc o uzdrowienie wykazuje tak wielką wiarę, że decyduje się na przekroczenie przepisów Prawa, które zakazywało mu zbliżać się do innych. Jezus nie boi się zaciągnięcia nieczystości – dotyka chorych i pozwala im się dotykać, ma moc ich uzdrowić, a nawet wskrzesza umarłych, bo jest Synem Bożym i odda za nich życie na Krzyżu.
                 Św. Franciszek na drodze naśladowania Chrystusa, który naznaczył go stygmatami Swej Męki i Śmierci, napotkał trędowatego i nie bał się go dotykać, ucałował i z miłością pielęgnował. Uczeń Jezusa, który po oczyszczeniu z grzechów śmiertelnych ofiaruje Mu swoje życie, nie będzie bał się kontaktu z grzesznikami, pomoże im powrócić do wspólnoty z Bogiem i braćmi, pozwoli się dotknąć, zranić, a nawet ukrzyżować, bo jego wiara jest silniejsza niż lęk. 

ks. Wojciech Mazur, Lublin

 

TOP