Zwiastowanie narodzenia Jana Chrzciciela ( 19.12.2007)

Środa, 19 grudnia 2007 - Łk 1,5-25

Zwiastowanie narodzenia Jana Chrzciciela

                 Zachariasz i Elżbieta to małżonkowie autentycznie święci w oczach Boga i ludzi, mający szczególne miejsce w planach Bożych. Ich modlitwy, których przedmiotem było zapewne przyjście Mesjasza zostały wysłuchane, bo oto Anioł zwiastuje Zachariaszowi, że pomimo ich podeszłego wieku i bezpłodności żony, urodzi mu się syn, któremu nada imię Jan.

Spełni on szczególną rolę w historii zbawienia, która będzie polegała na wzywaniu ludzi do nawrócenia i pozyskiwaniu ich dla Boga, aby w ten sposób przygotowali się na przyjście Mesjasza. Będzie on wyjątkowym wysłannikiem Boga, mocny w słowie i czynie, na miarę proroka Eliasza. Znakiem potwierdzającym spełnienie się Bożej obietnicy jest utrata mowy i słuchu przez Zachariasza. 
              Na naszej adwentowej drodze spotykamy dziś Elżbietę i Zachariasza, którzy uczą nas, że warto zdać się całkowicie na Boga i przyjąć każde upokorzenie, nawet to z powodu bezdzietności, która w kulturze semickiej uważana była za karę Bożą i hańbę. Właśnie wtedy, gdy jesteśmy wypaleni przez cierpienie, gdy wydaje się nam, że po ludzku już nic nie możemy zmienić w naszym życiu, wkracza Bóg, potężny w mocy swej miłości i czyni wszystko nowe i staje się Boże narodzenie. 

Mirosława Nowacka, Lublin
TOP