"Przyjdźcie do mnie wszyscy" (12.12.2007)

Środa, 12 grudnia 2007 - Mt 11,28-30

„Przyjdźcie do mnie wszyscy”

           Jezus, który zaprasza i ukazuje nam czułość Ojca, kocha cię już teraz. Usłysz w sercu słowa Jego miłości i poczuj, jak Twój Tatuś kołysze cię w swoich ramionach, ożywiając dziecko w tobie. Serce Jezusa, pompujące Jego drogocenną krew do twoich żył, robi ci transfuzję żyda. Nie broń się przed tym. Niech to się stanie. Niech ta transfuzja zmyje wszel­kie śmieci i brudy twego życia; wszystkie kłopoty, wszelkie zawieruchy i zamiesza­nie. Niech Jego drogocenna krew płynąca w twoich żyłach da ci pewność, że Bóg jest w stanie uciszyć tę burzę i upo­rządkować ten chaos. W Nim jest równowaga i ład.
        Jezus, twoja Kryjówka, proponuje ci coś zamiast siły i niezależności. Wiedz, że twoja zależność od Nie­go jest znakiem dojrzałości, nie słabości. Umiej otwo­rzyć się przed Nim jak ufne dziecko, przyznając się do swych obciążeń i potrzeb, wiedząc, że nie musisz grać, udawać, że masz siłę i rację. Musisz tylko być Jego.
         Rozluźnij się i zaakceptuj Jego życie w sobie. Po­czuj się dobrze w Jego miłości i sposobie działania. Poczuj się dobrze ze sobą, takim(ą), jakim(ą) jesteś. W nie­zmąconym spokoju Jego serca zaakceptuj siebie a znajdziesz ukojenie.Zatrzymaj się na dłużej w Jego sercu, wsłuchując się w symfonię Jego miłości. Niech twoje serce zacznie bić w rytm Jego serca. On teraz jest twoim Ojcem, pie­lęgnuje cię i napełnia swoim życiem. Uspokój się i na­pawaj Jego ciepłą, ojcowską czułością.
        Pan, pokój naszego Ojca, namaszcza cię głębo­kim, odświeżającym pokojem, zawsze  gdy przebywasz blisko Niego na zielonych pastwiskach Jego miłości – to modlitwa. Pamiętaj z wdzięcznością, że twoje życie należy do Niego. Poznaj, uwierz i zaufaj miłości twego Ojca. 

Ks Józef Hałabis, Lublin
TOP