Maryja znakiem wiary (08.12.2007)

Sobota, 08. grudnia 2007 - Łk 1, 26-38

Maryja znakiem wiary

            Uroczystość Niepokalanego Poczęcia to wyjątkowe wspomnienie tajemnic naszej wiary. Bóg uprzednio uwalnia duszę Maryi od zmazy grzechu pierworodnego, by w przyszłości mogła stać się Matką Syna Bożego. Bóg zaprasza do swojego planu zbawienia świata człowieka, chce wraz z nim dokonać tego odwiecznego dzieła To zaproszenie w pełni szanuje ludzką wolność – Bóg czeka na odpowiedź Maryi. Jednak ta odpowiedź, to odpowiedź całego życia w służbie Bogu i oddania się całkowicie pod Jego zwierzchnictwo.  
             
Maryja jest szczególnym znakiem wiary dla nas. Znakiem pokornej służebnicy, która zjednoczyła się z Bogiem służąc tajemnicy Odkupienia. Dlatego spoglądamy na Nią z wyjątkową czcią i wdzięcznością, pełni zaufania, że Bóg wybierając Ją na Matkę Zbawiciela i uwalniając ją od wszelkiego grzechu pozwala Jej wstawiać się za nami obciążonymi grzechami, by wyprosić dla nas dar Jego łaski w naszej drodze do zbawienia. Niepokalanie Poczęta Maryjo – módl się za nami.

Ks. Marek Szymański, Lublin
TOP