Syn człowieczy przyszedł (29.09.2008)

Poniedziałek, 29 września 2008 - J 1,47-51

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu (Mk 10,45)

           Powyższy werset poprzedza dzisiejszą Ewangelię. Jezus powiedział o sobie, iż Jego misją jest służba. Tylko ten potrafi naprawdę służyć, kto kocha. Służba wynika z miłości. Jej miarą jest dar - aż do oddania życia. Jezus daje nam siebie – do końca nas umiłował - po to abyśmy także my dawali siebie braciom (II Modlitwa Eucharystyczna o Tajemnicy Pojednania).

O wielkości człowieka stanowi służba dla innych. Nawet kubek zimnej wody podany bliźniemu nie będzie zapomniany przez Boga. Jest to służba wobec ubogich, bezbronnych, których wyrazem jest dziecko. Jezus z nimi się utożsamia – Kto przyjmuje to dziecko w imię moje mnie przyjmuje. Tydzień miłosierdzia, który Kościół obchodzi w tym czasie jest okazją, by rozwijać wyobraźnię miłosierdzia i wcielać ja w życie.

Ks. Piotr Petryk