Ks. dr Robert Skrzypczak - Nie umrzeć za życia (mp3)

skrzypczakRekolekcje wygłoszone dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Adwencie 2011 (dziś bardzo aktualne)  
1. Ewangeliczna analiza świata współczesnego - pobierz plik mp3
2. Sytuacja człowieka i odpowiedź Boga (kerygmat) - pobierz plik mp3
3. Wiara jest przyjmowaniem (patriarcha Jakub, św. Józef, bł. Jan Paweł II) - pobierz plik mp3
TOP