Kiko Arguello w Polsce i w Lublinie

kiko_symfoniaW dniach 23-26 czerwca będziemy świadkami historycznych wydarzeń, które będą miały znaczący wpływ na duchowe oblicze naszej Ojczyzny i naszego miasta. Do Polski przyjeżdża Kiko Arguello aby przyjąć doktorat honoris causa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i zagrać swoje szczególne dzieło katechetyczno-symfoniczne The Suffering of the Innocents (Cierpienie Niewinnych), które było wykonywane najpierw w Jerozolimie, następnie w Bostonie, Nowym Jorku, Chicago i innych wielkich miastach. Teraz czas na Polskę: 23 czerwca w Oświęcimiu i 25 czerwca  w Lublinie na Placu Zamkowym (godz. 18.00).

 Plac Zamkowy to szczególne miejsce, przed wojną była tam dzielnica żydowska i w tym miejscu wybrzmi to kerygmatyczne dzieło, które jest odpowiedzią na nurtujące pytanie o sens "ciepienia niewinnych" - ostatnia część symfonii  RESUREXIT. Do Polski przyjadą słuchać symfonii i jej przesłania najważniejsi rabini z rabinatów Jerozolimy i Nowego Jorku. Kiko tak mówi o tym dziele:" we wish to offer this work as a bridge of love and reconciliation". Lublin to szczególne miasto spotkania kultur i religii, spotkania i zgodnego współżycia ludzi dobrej woli bez względu na pochodzenie społeczne i religijne. Dziś tak bardzo potrzebujemy budowania mostów miłości i pojednania w mieście, w którym  niestety są wszechobecne głębokie podziały. Ufamy, że Bóg otworzy w tych dniach nowy rozdział w naszej historii. 

Symfonia "The Suffering of the Innocents"
23.06.2013 (godz. 17.00) - Oświęcim (potrzebne specjalne wejściówki)
25.06.2013 (godz. 18.00) - Lublin, Plac Zamkowy (wejściówki do wydzielonych sektorów, pozostałe miejsca bez wejściówek). Na Placu Zakowym mieści się 20.000 osób, dla wszystkich chętnych wystarczy miejsca.

Doktorat honoris causa
26.06.2013 (godz. 11.00)
- dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (potrzebne specjalne wejściówki)

Zapowiedź koncertu z Nowego Jorku
NEW YORK — A Catholic homage to the suffering of the Jewish people will be the focus of the New York performance of “The Suffering of the Innocents, a Symphonic Homage and Prayer.” Rabbi David Rosen, AJC International Director of Interreligious Relations and Chief Rabbinate of Israel Honorary Advisor on Interfaith Relations will preside the event and will lead a memorial prayer for the victims of the Shoah.  The Symphony was composed by Kiko Arguello, a Spanish composer and artist as well as the initiator of the Neocatechumenal Way, a Catholic renewal group. It will be performed by the Orchestra and Choir of the Neocatechumenal Way conducted by Pau Jorquera.  The theme of the Symphony reflects Arguello’s experience in the shanty towns of Madrid, Spain, in the 1960s where he lived for several years after a religious conversion experience from atheism. In the midst of all the destitute living in the shacks, Arguello contemplated the suffering of so many people due to the sins of others.  “Men thrown in the street, dying of cold. Children abandoned and gathered in horrific orphanages, where they suffer violence and are abused, that woman, whom I knew in that neighborhood, suffering from Parkinson’s disease, abandoned by her husband, whose mentally ill son beat her with a pole, and was begging for alms,” Arguello recalls.  “I was overwhelmed… What a mystery the suffering of so many innocents who bear the sin of others, incest, a violence unheard of, that line of naked women and children going towards the gas chamber, and that deep pain of one of the guards who was hearing inside his heart a voice: get in line with them and go with them to die; and he did not know whence that voice was coming…”


The Neocatechumenal Way orchestra is composed of an international group of 110 musicians and a choir of 90 voices.

 

TOP