Uwielbienie w Katedrze 13.03.2017

katedraUwielbienie i modlitwa za miasto Lublin w katedrze 13.03.2017 godz. 19.45.

Od prawie 15 lat, w każdy drugi poniedziałek miesiąca spotykamy się na adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie uwielbienia.

Przez lata widzimy, że Pan Bóg działa, że inspiruje, że daje konkretne rozeznanie. W listopadzie było pierwsze uwielbienie w nowej formule - na kanwie perykopy z Ewangelii mózwiącej o powołaniu konkretnej osoby modlimy się o otwarcie zwłaszcza młodych ludzi na dar i powołanie Boga. Bóg woła, bo ma wspaniały plan dla każdego człowieka, my przygnieceni troskami świata, oślepieni jego błyskami nie widzimy i nie słyszymy Boga. Chcemy uwielbiać Boga w sercu tego miasta, ktorym jest katedra i wchodzić w obecność Boga i w Jego światło w imieniu własnym i tych, których przynosimy w sercu przed oblicze Pana.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

TOP