Katecheza o „Eschatologii – rzeczach ostatecznych”

eschatologia             Bóg zechciał, żebyśmy dotarli do katechezy o „Eschatologii", czyli „rzeczach ostatecznych", zapowiedzianej już cztery lata temu. Te lata oczekiwania, a dla mnie przygotowania, były opatrznościowe, żeby móc zapoznać się z wieloma książkami, oprócz oficjalnych tekstów Magisterium. To, co uda mi się powiedzieć, jest czymś bardzo niewielkim wobec bogactwa tych rzeczywistości, które wcześniej czy później musimy przeżyć z bliska: albo w naszych bliskich - w rodzinie, krewnych, przyjaciołach, albo w nas samych osobiście. pobierz artykuł pdf

TOP